Om m3D Consulting

m3D startade 2017 och arbetar inom samhällsbyggnadssektorn med projektering där inriktningen är väg-, gata-, mark-, VA-projektering och trafikanalyser. Utöver detta utförs även dimensionering av mark och VA. Projektering utförs i 3D och framtagning av mängder, maskinmodeller och ritningar är några av de tjänster som erbjuds. Tjänster inom framtagande av upphandlingsdokumentation som förfrågningsunderlag inom ovan nämnda områden erbjuds även kund.

m3D vill jobba tätt och personligt med sina kunder och arbeta utifrån de behov som finns i kundens verksamhet och erbjuder personlig kontakt mellan projektör och kund.

Kontakta oss

Nu växer vi i både Växjö och Malmö!

Vill du bli en del av m3D i Växjö eller Malmö är du välkommen att söka jobb hos oss.

Vi söker efter Uppdragsledare/Projektör och projektör inom mark, landskap och VA.
Vi tror att du är utbildad ingenjör eller landskapsarkitekt.

Tjänsterna vi avser att tillsätta:

Som Uppdragsledare har du i huvudsak ansvar för:

  •  Att självständigt ta fram ritningsunderlag i 3D innehållande mark, gata och VA, inom både privat och offentlig sektor
  •  Självständigt framtagande av förfrågningsunderlag, teknisk rådgivning och utredningar
  •  Att hålla uppdrag samt kontakten mellan konsulter, beställare och entreprenörer
  •  Att deltaga i projekt- och byggmöten samt driva och slutföra projekt ensam eller i grupp
  •  Att ensam helt eller delvis hålla i kundkontakten inom projektet

Som Projektör har du i huvudsak ansvar för:

  •  Att med stöd av uppdragsledare ta fram ritningsunderlag i 3D och 2D innehållande mark, gata och VA, inom både privat och offentlig sektor
  •  I samråd stötta uppdragsledare i framtagande av förfrågningsunderlag, teknisk rådgivning och utredningar.
  •  Att vara med i kontakten mellan konsulter, beställare och entreprenörer i samråd med uppdragsledare
  •  Att deltaga i projekt- och byggmöten samt driva och slutföra projekt i grupp

Ansökan skickas till info@m3d.se Tjänsterna tillsätts löpande.

Våra tjänster

Modellering för maskinstyrning
Höjdsättning
Vägprojektering
Finplanering
Utrustningsplaner
Överbyggnadsdimensionering
VA-projektering
VA beräkningar
Trafikanalyser
Mängdberäkningar
Tekniska beskrivningar
Rambeskrivningar
Mängdbeskrivningar
Tekniska PM

Referensprojekt

Skärvet
Bostads kvarter, Växjö, 120 lägenheter
Oljeskydd gasturbinanläggning
Göteborg
Välluddens förskola
Växjö
Kaxholmen, exploateringsområde
Jönköping
Sandsjön GC
Borås
Återställande Södra järnvägsgatan
Växjö
ÅVC
Varberg