Om m3D Consulting

m3D startade 2017 och arbetar inom samhällsbyggnadssektorn med projektering där inriktningen är väg-, gata-, mark-, VA-projektering och trafikanalyser. Utöver detta utförs även dimensionering av mark och VA. Projektering utförs i 3D och framtagning av mängder, maskinmodeller och ritningar är några av de tjänster som erbjuds. Tjänster inom framtagande av upphandlingsdokumentation som förfrågningsunderlag inom ovan nämnda områden erbjuds även kund.

m3D vill jobba tätt och personligt med sina kunder och arbeta utifrån de behov som finns i kundens verksamhet och erbjuder personlig kontakt mellan projektör och kund.

Kontakta oss

Våra tjänster

Modellering för maskinstyrning
Höjdsättning
Vägprojektering
Finplanering
Utrustningsplaner
Överbyggnadsdimensionering
VA-projektering
VA beräkningar
Trafikanalyser
Mängdberäkningar
Tekniska beskrivningar
Rambeskrivningar
Mängdbeskrivningar
Tekniska PM

Referensprojekt

Skärvet
Bostads kvarter, Växjö, 120 lägenheter
Oljeskydd gasturbinanläggning
Göteborg
Välluddens förskola
Växjö
Kaxholmen, exploateringsområde
Jönköping
Sandsjön GC
Borås
Återställande Södra järnvägsgatan
Växjö
ÅVC
Varberg