Välkommen till
m3D Consulting AB

m3D grundades 2017 för att digitalisera byggbranschen och implementera projektering i 3D fullt ut med inriktning på samhällsbyggnad, väg-, gata-, mark-, VA-projektering samt utredningar och mycket mer. All projektering utförs i 3D och framtagande av maskinmodeller, kalkyler, mängder samt rådgivning är några av de tjänster som erbjuds våra kunder. Vi inriktar oss främst på markentreprenörer som nyttjar maskinstyrning men erbjuder även framtagande av upphandlingsdokumentation och traditionell projektering. vi tar hand om hela processen åt er ifrån ide till färdig modell i er maskin.

Läs mer om oss

 

Våra tjänster

Modellering för maskinstyrning
Höjdsättning
Vägprojektering
Finplanering
Utrustningsplaner
Överbyggnadsdimensionering
VA-projektering
VA beräkningar
Trafikanalyser
Mängdberäkningar
Tekniska beskrivningar
Rambeskrivningar
Mängdbeskrivningar
Tekniska PM

Referensprojekt

Skärvet
Bostads kvarter, Växjö, 120 lägenheter
Oljeskydd gasturbinanläggning
Göteborg
Välluddens förskola
Växjö
Kaxholmen, exploateringsområde
Jönköping
Sandsjön GC
Borås
Återställande Södra järnvägsgatan
Växjö
ÅVC
Varberg